Η υποβολή αιτήσεων για το τον θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» είχε χρονική προθεσμία από 31 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου