Το διάστημα υποβολής αιτήσεων για τον θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» χειμερινού εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο Πατρών ορίζεται από 1η Σεπτεμβρίου έως 24 Σεπτεμβρίου 2023